Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » Pravé u?ednictví - co dnes pot?ebujeme?

Pravé u?ednictví - co dnes pot?ebujeme?

Znovu uvádíme rozhlasový po?ad, který z milosti Boží p?ipravil bratr Otakar Vožeh. Po?ad se jmenuje "Pravé u?ednictví". Postupn? se seznámíme s praktickými prvky k?es?anova života, jak jsou patrné ze spis? Nového zákona. 

Importováno: 14. června 2010 (16:40), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/modules.php?module=aktuality&file=aktualita&id=188