Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.pastorace.cz » Nezvěstovat evangelium katolickým ptydepe

Nezvěstovat evangelium katolickým ptydepe

Rychlé kulturní změny vyžadují, abychom věnovali ustavičnou pozornost snaze vyjadřovat trvalé pravdy jazykem, který umožňuje rozpoznat jejich neustálou novost. Obnova vyjadřovacích forem je nezbytná.

Importováno: 2. září 2017 (03:05), www.pastorace.cz

Trvalý odkaz: http://www.pastorace.cz/Clanky/Nezvestovat-evangelium-katolickym-ptydepe.html