Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.pastorace.cz » Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.)

Nemějte strach z mlčení a klidu (Benedikt XVI.)

Necháváme si trochu prostoru pro naslouchání šepotu Boha, který nás volá, abychom postupovali směrem k dobru? Přátelé, nemějte strach z mlčení a klidu, naslouchejte Bohu.

Importováno: 5. března 2015 (19:05), www.pastorace.cz

Trvalý odkaz: http://www.pastorace.cz/Clanky/Nemejte-strach-z-mlceni-a-klidu.html