Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.pastorace.cz » Ježíš se jeví tvrdě a odmítavě

Ježíš se jeví tvrdě a odmítavě

Ježíš je na pohanském území Týru a Sidónu. Přichází k němu pohanka a prosí: "Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je posedlá!" Ale on jí neodpověděl ani slovo (Mt 15, 21-23). Ježíš se jeví tvrdě a odmítavě.

Importováno: 21. srpna 2010 (09:00), www.pastorace.cz

Trvalý odkaz: http://www.pastorace.cz/index.php?typ=clanky&sel_id=324