Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Křesťan Dnes » Johannes Gerloff: Ortodoxní rabíni hledají kontakt s křesťany

Johannes Gerloff: Ortodoxní rabíni hledají kontakt s křesťany

Pod heslem "Konat vůli našeho Otce v nebesích: na cestě k partnerství mezi Židy a křesťany" se počátkem prosince obrátili ortodoxní rabíni k veřejnosti. Po "dvou tisíciletích nepřátelství a odcizení" považují za svůj naléhavý úkol chopit se ruky..

Importováno: 28. ledna 2016 (08:05), Křesťan Dnes

Trvalý odkaz: http://www.krestandnes.cz/article/johannes-gerloff-ortodoxni-rabini-hledaji-kontakt-s-krestany/23860.htm