Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Křesťan Dnes » Dan Drápal: O šlechetnosti v politice

Dan Drápal: O šlechetnosti v politice

Současná společnost je velmi rozpolcená. A co mě zneklidňuje, je, že rozpolcení jsou i křesťané. Připadá mi poněkud zvláštní, že jsou rozpolcení podobně jako společnost. Kritici křesťanství rádi poukazují na to, že když vypukla první světová válka, žehnali..

Importováno: 31. prosince 2015 (11:05), Křesťan Dnes

Trvalý odkaz: http://www.krestandnes.cz/article/dan-drapal-o-slechetnosti-vpolitice/23842.htm