Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -A přece on nesl naše utrpení, obtížil ...

-A přece on nesl naše utrpení, obtížil ...

A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.Iz 53,4

Importováno: 30. března 2018 (08:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=669