Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Musíte se ve všem držet cesty, kterou ...

-Musíte se ve všem držet cesty, kterou ...

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.Dt 5,33

Importováno: 18. ledna 2018 (07:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=654