Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť ...

-Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť ...

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou!Iz 60,1

Importováno: 6. ledna 2018 (18:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=653