Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Když vykonali všechno podle Zákona ...

-Když vykonali všechno podle Zákona ...

Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.Lk 2,40

Importováno: 30. prosince 2017 (09:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=651