Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -S vděčností zpívejte Bohu z celého ...

-S vděčností zpívejte Bohu z celého ...

S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.Kol 3,16

Importováno: 6. listopadu 2017 (04:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=641