Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Věrní a rozumní: kapitoly o ...

-Věrní a rozumní: kapitoly o ...

Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilostiAutorka (socioložka a ekoložka) se celoživotně věnuje otázkám postavení člověka na tomto světě, jeho vztahem a vlivem k okolí a smyslem existence. Čerpá z nesmírně širokých pramenů od křesťanství, budhismu až po moderní …

Importováno: 28. srpna 2017 (14:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/recenze/view.asp?cis=160