Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -Hle, jsou darem Páně synové, jeho ...

-Hle, jsou darem Páně synové, jeho ...

Hle, jsou darem Páně synové, jeho vzácnou odměnou plod lůna. Čím jsou šípy ruce bojovné, tím jsou otci synové z let mládí. Šťasten, kdo jich plný toulec má...Zl 127,3

Importováno: 20. srpna 2017 (03:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=627