Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Katolik.cz » -"Velebí má duše Hospodina a můj ...

-"Velebí má duše Hospodina a můj ...

"Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, ... že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.Lk 1,46

Importováno: 15. srpna 2017 (05:05), Katolik.cz

Trvalý odkaz: http://www.katolik.cz/citaty/view.asp?cis=626