Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Virtuální prohlídka Rakouské provincie

Virtuální prohlídka Rakouské provincie

Vídeň. Při nedávné návštěvě generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova v Rakouské provincii připravili jezuité originální seznámení se svojí provincií formou hry. Přítomno bylo asi osmdesát osob, polovina z nich byli jezuité a druhá polovina laici, kteří s nimi …

Importováno: 9. července 2019 (07:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1868