Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Co znamená být křesťanem

Co znamená být křesťanem

Na počátku období prázdnin a dovolených se můžeme povzbudit myšlenkami mučedníka otce Kajpra, jehož proces blahořečení probíhá. "Jen tehdy jsem skutečně a pravdivě já, jsem-li v Bohu, cítím-li se v Bohu, a to v Bohu vtěleném, v Ježíši Kristu. Toho si být vědom a toho v sobě …

Importováno: 5. července 2019 (19:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1865