Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Rozlišování a vedení jako jezuitský příspěvek církvi

Rozlišování a vedení jako jezuitský příspěvek církvi

Řím. Na konci května se na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova konal seminář o rozlišování a vedení, pro které je výborným prostředkem naslouchání druhým. Na začátku svého pontifikátu papež František podtrhl důležitost aktivního naslouchání: opustit přístup kontroly a …

Importováno: 11. června 2019 (07:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1845