Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Malé ohlédnutí

Malé ohlédnutí

Kardinál Dominik oslavil v dubnu 75. narozeniny a jako ostatně každý jiný katolický biskup, jenž završil tento požehnaný věk, byl nucen podepsat a poslat do Říma rezignační dopis. Zda bude, či nebude jeho rezignace hned přijata, neví s jistotou nikdo. Předpovídat, co se …

Importováno: 5. května 2018 (16:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1524