Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » S relikviemi ve velehradské bazilice seznámí zájemce jezuita P. Miroslav Herold

S relikviemi ve velehradské bazilice seznámí zájemce jezuita P. Miroslav Herold

Velehrad. Otcové Tovaryšstva Ježíšova, kterým je svěřena duchovní správa poutního místa Velehrad, zareagovali na množící se dotazy návštěvníků. Lidé se zajímají o prosklené rakve v bazilice, co v nich je, co to znamená. V neděli 6. května po mši svaté, která začíná v 15 …

Importováno: 2. května 2018 (07:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1522