Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Společný život s Kristem věčně živým

Společný život s Kristem věčně živým

Ve čtvrtek 15. března byla pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi postoupena oficiální žádost o zahájení procesu blahořečení P. Adolfa Kajpra. Je to velká událost z hlediska duchovního i historického. Přinášíme část jeho promluvy o vzkříšení. "Být pravým křesťanem znamená …

Importováno: 1. dubna 2018 (03:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1499