Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc duben

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc duben

Úmysl všeobecný: Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty. Jedno z prvních znamení, jímž se křesťanské společenství představilo na scéně světa, je služba těm nejchudším. …

Importováno: 30. března 2018 (15:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1501