Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Příprava na Velikonoce ve studentských farnostech vrcholí

Příprava na Velikonoce ve studentských farnostech vrcholí

Brno, Praha. Studenti obou akademických farností, které spravuje Tovaryšstvo Ježíšovo, chtějí prožít velikonoční svátky intenzivně. Do brněnského kostela u jezuitů si pozvali na 26. března od 20 hodin karmelitána P. Vojtěcha Kodeta na přednášku s názvem Slavení Velikonoc. …

Importováno: 23. března 2018 (04:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1495