Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Setkání nad Starým zákonem nabízí jezuita P. Josef Blaha

Setkání nad Starým zákonem nabízí jezuita P. Josef Blaha

Praha. Pravidelně každé první, druhé a třetí úterý v měsíci jsou věřící zváni na biblické hodiny se starozákonními tématy. Zájemci se scházejí v 18.30 hodin v místnosti spojené s kostelem svatého Ignáce. O své znalosti se s nimi dělí P. Josef Blaha, který se specializuje na …

Importováno: 19. března 2018 (04:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1486