Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Postní doba ve farnostech spravovaných jezuity

Postní doba ve farnostech spravovaných jezuity

Tovaryšstvo Ježíšovo působí na sedmi místech naší republiky. Je pověřeno duchovní správou běžných farností, akademických farností, poutních míst, exercičního domu, Centra Aletti a Školy Nativity. V postní době se na těchto místech můžeme setkat s obvyklými i méně obvyklými …

Importováno: 1. března 2018 (04:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1477