Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Kněžská činnost může mít různou podobu

Kněžská činnost může mít různou podobu

Jméno otce Koláčka je známé z mnohaletého působení v české sekci Radia Vatikán, z autorství či překladů četných knih, článků, rozhovorů. Dne 23. ledna 2018 dovrší padesát let kněžství. Při té příležitosti jsme se zeptali, zda při svém nasazení v rádiu a literární činnosti …

Importováno: 19. ledna 2018 (09:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1446