Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden

Úmysl evangelizační: Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě. Ježíš, Maria a Josef žili v Asii – křesťané v Asii jsou tak pod zvláštní ochranou Svaté rodiny, která je příkladem lásky, živého evangelia, obrazu Božího …

Importováno: 31. prosince 2017 (17:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1427