Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září

Úmysl evangelizační: Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky. Jak by mělo vypadat přijetí nového člena farnosti, vysvětluje syrský autor Teodor z Mopsuestie: Katechumen je hostem nebeského města, není ještě občanem …

Importováno: 31. srpna 2017 (13:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1353