Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Úmysl všeobecný: Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření. Hmotné věci zjevují hloubku Božího života, který se do nich vtěluje. Svět se tak stává schopen zjevovat plnost božské moudrosti. Je výsadou umělců mít takovou …

Importováno: 1. srpna 2017 (08:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1346