Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Jesuit.cz » Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen

Za nová kněžská povolání: proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky. Proč potřebujeme se …

Importováno: 9. května 2017 (10:05), Jesuit.cz

Trvalý odkaz: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=1325