Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » ChristNet.cz » Když se opouští závětří

Když se opouští závětří

Vždycky mě velmi zajímalo, co si myslí (a také cítí) druzí lidé. Současně s tím jsem zažíval, jak je to obtížné zjistit. Zásadní průlom pak z mého hlediska do možností „opravdu se dozvědět“ přinesl internet. Můj následující příspěvek má být dokladem toho, že navzdory všem …

Importováno: 21. února 2008 (23:40), ChristNet.cz

Trvalý odkaz: http://christnet.cz/magazin/mag.asp?clanek=2982