Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Tiskové středisko ČBK » Nové číslo AUC Theologica: Lidská práva a teologie

Nové číslo AUC Theologica: Lidská práva a teologie

Loni uplynulo padesát let od zveřejnění sociální encykliky Jana XXIII. Pacem in terris. Nové číslo časopisu AUC Theologica (2/2013) se proto zaměřuje na tematický okruh Lidská práva a teologie.

Importováno: 9. května 2014 (14:05), Tiskové středisko ČBK

Trvalý odkaz: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/nove-cislo-auc-theologica-lidska-prava-a-teologie/