Kde jste:

Křesťané.cz » Květen 2016 » Pátek 20.5.2016

článků: 1

Život Krista podle Matouše

Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy ?ty?mi zp?soby, poj?me se spole?n? zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma m?žete doplnit samostudiem a zodpov?zením otázek.

Poutnici.com | 20. května 2016 09:05 |
« 19. května 2016 | 20. května 2016 | 21. května 2016 »